فرم ارزیابی ویزای شنگن

متقاضی گرامی کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می کنید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای اخذ ویزا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی، حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.  لطفا جهت ارزیابی دقیق، به تمام سوالات به صورت کامل و صادقانه پاسخ دهید و هیچ گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید. در پایان وقت مشاوره اخذ نمایید و کد پیگیری برای شما پیامک می گردد. لطفاً این کد را در اختیار کارشناس آژانس قرار دهید تا درخواست شما در اسرع وقت بررسی گردد.  لطفا توجه داشته باشید که در صورت ارائه مدارک جعلی و یا عدم بیان سوابق ریجکتی پرونده شما با ضررهای مالی و اعتباری مواجه می گردد و آژانس نیز حق پیگرد قانونی دارد.

× سوالی دارید؟