فرم ارزیابی ویزای شنگن

متقاضی گرامی کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می کنید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای اخذ ویزای شنگن استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی، حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت. لطفا به ازای هر خانواده فقط یک فرم پر شود. لطفا جهت ارزیابی دقیق، به تمام سوالات به صورت کامل و دقیق پاسخ دهید و هیچ گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید، اگر جواب منفی هست قید شود “ندارم”. در پایان کد پیگیری برای شما پیامک می گردد. لطفاً این کد را در اختیار کارشناس آژانس مربوطه قرار دهید تا درخواست شما بررسی گردد.